Veiligheidsbeleid

Voor de gemeente Putten is veiligheid een zeer belangrijk onderwerp. Naast diverse burgerinitiatieven is de gemeente ook volop bezig om door middel van beleid de gemeente veiliger te maken.

Bestuurlijke handhaving (Veluwse Methode)

De gemeente kreeg landelijke media-aandacht met haar vooruitstrevende beleid op het gebied van de bestuurlijke aanpak van inbrekerswerktuigen en het opleggen van een last onder dwangsom aan drugsdealers. Inmiddels zelfs al bekend onder de Veluwse Methode.

Veluwse Methode

Damoclesbeleid

Het Damoclesbeleid wordt binnen de gemeente actief toegepast. Het Damoclesbeleid betekent dat wanneer er een handelshoeveelheid drugs of voorbereidingshandelingen gevonden wordt, de gemeente over kan gaan tot sluiting van een pand of woning voor een aantal maanden. De burgemeester kan afwijken van een langdurige sluiting als er sprake is van een medewerkende, proactieve opstelling van de verhuurder/eigenaar van het pand. Bijvoorbeeld als de verhuurder/eigenaar zelf de gemeente of de politie heeft gewaarschuwd en daarna alles in werk stelt om herhaling te voorkomen. De reden dat in zo'n geval niet tot sluiting wordt overgegaan is dat de burgemeester mensen wil stimuleren om met politie en gemeente in gesprek te gaan over bij ons onbekende drugshandel en het beëindigen daarvan, zonder bang te zijn dat dan direct een sluiting volgt.

Beleidsregels Damoclesbeleid

Folder veilig uw pand verhuren (PDF, 472KB)

BIBOB-beleid

De strijd tegen misdaad komt ook tot uiting in het BIBOB-beleid. BIBO staat voor: bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, waarbij in het beval van dreiging van misbruik van een vergunning een vergunning na onderzoek kan worden geweigerd of ingetrokken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

BIBOB-beleid