WhatsApp buurtpreventie

Op eigen initiatief van bewoners zijn in diverse buurten WhatsApp-groepen gestart om de buurt veiliger te maken. De gemeente en de politie juichen dergelijke initiatieven van harte toe, omdat bewoners extra ogen en oren in de wijk zijn. Het idee van een WhatsApp-groep is om samen in uw buurt een oogje in het zeil te houden en sneller een verdachte situatie te melden bij de politie.

Hebben u en uw buurtgenoten nog geen buurtapp?

Als u graag een bijdrage wilt leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in uw straat, buurt of wijk, dan kunt u op www.wabp.nl (WhatsApp Buurtpreventie Nederland) nagaan of er bij u in de buurt al een groep actief is. U kunt u aanmelden bij een bestaande WhatsApp-groep door contact op te nemen met de beheerder. Als er nog geen groep actief is, dat kunt u er zelf één oprichten. Eén buurtbewoner richt een nieuwe groep op en is daarmee beheerder van de groep. Deze persoon onderhoudt ook de contacten met politie en gemeente.

Waarschuwingsbordjes

Inwoners uit de gemeente Putten kunnen een aanvraag indienen voor het plaatsen van een waarschuwingsbord ‘WhatsApp buurtpreventie’. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden: allereerst moeten er minstens 20 huishoudens in de WhatsApp-groep zitten. Daarnaast moet de WhatsApp-groep zijn aangemeld op www.wabp.nl. Beheerders van aangrenzende groepen kunnen elkaar dan waarschuwen bij verdachte situaties. Verder moet de beheerder van de WhatsApp-groep aangeven geen bezwaar te hebben met het verstrekken van hun gegevens aan de wijkagent Derk Veenhof (derk.veenhof@politie.nl) zodat deze beheerder kan deelnemen aan de zogenaamde ‘beheerders WhatsApp-groep’ die door de wijkagent is opgezet.

Aanvragen waarschuwingsbordje

Voldoet uw WhatsApp-groep aan bovenstaande voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor een waarschuwingsbordje. U kunt een bordje aanvragen door een e-mail te sturen naar Pim de Korte (pdkorte@putten.nl).

Vermeld in uw mail in ieder geval de volgende informatie:

  • Contactpersoon namens de groep, inclusief het telefoonnummer.
  • Aantal groepsleden en aantal adressen in de groep.
  • Plaats waar u het bord geplaatst wilt hebben.