Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

WhatsApp buurtpreventie

Op eigen initiatief van bewoners zijn in diverse buurten WhatsApp-groepen gestart om de buurt veiliger te maken. De gemeente en de politie juichen dergelijke initiatieven van harte toe, omdat bewoners extra ogen en oren in de wijk zijn. Het idee van een WhatsApp-groep is om samen in uw buurt een oogje in het zeil te houden en sneller een verdachte situatie te melden bij de politie.

Hebben u en uw buurtgenoten nog geen buurtapp?

U kunt op www.wabp.nl nagaan of er bij u in de buurt al een groep actief is. U kunt zich aanmelden voor een bestaande groep door contact op te nemen met de beheerder van de groep. Is er nog geen buurtapp, dan kunt er zelf één oprichten.

Heeft u verdere vragen, dan kunt u contact opnemen met de veiligheidsadviseur op (0341) 359 737.