Collectieve zorgverzekering

Iedereen in Nederland moet een basiszorgverzekering afsluiten. Alleen kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Als u kosten hebt die de verzekering niet vergoedt, is een aanvullende ziektekostenverzekering een oplossing.

Hebt u een minimuminkomen? Maak dan gebruik van de collectieve zorgverzekering van de gemeente.

Om in aanmerking te komen, mag uw inkomen niet meer zijn dan 110% van de geldende bijstandsnorm. Ook geldt de vermogensgrens zoals genoemd in de Participatiewet. De aanvraag voor de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering moet u doen bij Samenleving in het gemeentehuis (op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur).

De gemeente Putten heeft al jaren een contract voor een collectieve zorgverzekering (Optimaal verzekering) met Zilveren Kruis Achmea . Zilveren Kruis gaat vanaf 1 januari 2016 drie pakketten aanbieden voor de minima.

Om voor de collectieve verzekering in aanmerking te komen, moet de cliënt naast de basisverzekering (premie na korting: € 104,52 per maand), één van de volgende aanvullende verzekeringen kiezen:

  • Optimaal Aanvullend 1, (€ 9,00 en € 7,95 voor tandartsverzekering ster 1 )
  • Optimaal Aanvullend 2 (€ 17,55 en € 7,95 voor  tandartsverzekering ster 1)
  • Optimaal Aanvullend 3 (€ 36,00 en € 12,25 voor tandartsverzekering ster 2)

De gemeente verstrekt op de collectieve verzekering een korting van €  16,95 per maand.

De belangrijkste verschillen in de pakketten zitten - naast de hoogte van de premie - in de vergoeding. Naarmate het pakket duurder wordt, wordt de vergoeding door de verzekering ook wat hoger. Voor meer informatie en een overzicht van de verschillen in de vergoedingen, kunt u contact opnemen met de heer L. van Cappellen van de afdeling Samenleving, telefoonnummer (0341) 359 631.