Minimabeleid pc-regeling voor kind

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? En hebt u een kind in groep 8 of op het voortgezet onderwijs? Dan kunt u misschien geld krijgen voor de kosten van een computer en/of printer van de gemeente. De gemeente vergoedt een bedrag tot maximaal € 585,00 voor een computer en een bedrag tot maximaal € 100,00 voor een printer per 5 jaar.

>> Aanvraagformulier pc-regeling voor kind downloaden (PDF)

Contactgegevens

T (0341) 359 646