Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is het lastig om lid te worden van een vereniging of om mee te doen met bepaalde activiteiten. Het minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten zorgt ervoor dat dit misschien toch mogelijk is.

U krijgt een bedrag van maximaal € 225,00 per kalenderjaar

De hoogte van deze regeling is op dit moment maximaal € 225,00 per kalenderjaar. Dit betekent dat de kosten voor lidmaatschappen of andere activiteiten die binnen de regeling vallen tot dit bedrag door de gemeente betaald worden. Voorwaarde is wel dat u kunt aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt. U krijgt het geld dus niet vooraf.

Aanvragen en declareren

Aanvraagformulier sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten downloaden (PDF)

Declaratie sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten online doorgeven

Declaratieformulier sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten downloaden (PDF)

Contactgegevens

T (0341) 359 611