Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? En kunt u hierdoor bijvoorbeeld niet lid worden van een vereniging of gaan zwemmen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. De hoogte van het minimabeleid is maximaal € 350,00 per kalenderjaar.

Knop PDf formulier downloaden knop declaratieformulier online doorgeven knop declaratieformulier PDF downloaden

Contactgegevens

T (0341) 359 646

Uitgelicht