Minimabeleid sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? En kunt u hierdoor bijvoorbeeld niet lid worden van een vereniging of gaan zwemmen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. De hoogte van het minimabeleid is maximaal € 225,00 per kalenderjaar.

>> Aanvraagformulier sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten downloaden (PDF)

>> Declaratie sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten online doorgeven

>> Declaratieformulier sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten downloaden (PDF)

Contactgegevens

T (0341) 359 611