Tegemoetkoming chronisch zieken

Hebt u weinig inkomen en vermogen en bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan kunt u eenmaal per kalenderjaar een tegemoetkoming van € 200,00 aanvragen. U komt voor de tegemoetkoming in aanmerking als uw inkomen in 2015 minder dan € 40.000,00 bedraagt en u als u aan een van de onderstaande criteria voldoet:

 • U hebt een indicatie langdurige zorg volgens de Wet langdurige zorg. De looptijd is langer dan 1 jaar.
 • Vanuit de Wmo ontvangt u één van de volgende diensten:
  • Hulp bij het huishouden, de duur hiervan is langer dan 3 jaar.
  • Minimaal 4 uur per week begeleiding, de duur hiervan is langer dan 1 jaar.
  • Persoonlijke verzorging, de duur hiervan is langer dan 1 jaar.
  • Traplift, rolstoel of scootmobiel, u hebt deze langer dan 1 jaar.
  • Gehandicaptenparkeerkaart, de looptijd hiervan is langer dan 1 jaar.
 • U hebt de afgelopen 2 jaar het maximaal verplicht eigen risico voor de zorgverzekering betaald. 

Knop online aanvragen

Let op: De tegemoetkoming chronisch zieken 2017, kan tot 1 januari 2018 aangevraagd worden.

Er moeten een aantal bewijsstukken toegevoegd/geüpload worden als u de aanvraag online doet. Zorg er dus voor dat u deze gegevens digitaal beschikbaar hebt. De volgende stukken moeten bijgevoegd/geüpload worden:

 • Het indicatiebesluit van het CIZ of zorgverzekeraar (tenzij u deze eerder bij ons heeft ingediend).
 • Een overzicht van de zorgverzekeraar of bank waaruit blijkt dat u het maximaal verplicht eigen risico van € 385,00 voor de zorgverzekering in 2016 hebt betaald.
 • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst over 2015 of de inkomensverklaring ook de definitieve aanslag inkomstenbelasting.
 • Loonstroken of overzichten van de inkomensbronnen uit 2017.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier 'Tegemoetkoming chronisch zieken (PDF, 172kB)' downloaden, uitprinten en invullen.

Contactgegevens

T (0341) 359 646

Uitgelicht