Omgevingsvergunning

Met één omgevingsvergunning kunt u de vergunningen op het gebied van bouw, gebruiken, monumenten, kappen en uitwegen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

Doe de vergunningcheck  Omgevingsvergunning online aanvragen via DigiD

Vergunningcheck

Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u:

  • een vergunning nodig heeft;
  • meldingsplichtig bent (alleen van toepassing bij slopen);
  • geen vergunning nodig heeft.

Aanvragen via het omgevingsloket

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan doet u via de het Omgevingsloket een aanvraag voor de activiteiten. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD nodig.

De gemeente Putten verwerkt alle aanvragen digitaal. Wij vragen u daarom uw aanvraag zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Is dit niet mogelijk dan kunt u het formulier downloaden en op papier uitprinten.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. De hoogte van de leges is afhankelijk van de activiteit en de omvang van het project.