Agenda Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

Op donderdagochtend 7 november is de rayonarchitect vanaf 9:00 uur in het gemeentehuis om de volgende plannen te toetsen aan het gemeentelijk welstandsbeleid:


Nummer – Adres en omschrijving

W 19/317 -    Molenstraat 15, verbouwen winkel naar woonruimte
W 19/346 -    Bilderdijkstraat 10, vergroten woning met aanbouw
W 19/359 -    Nijkerkerstraat, naast nr. 12, bouwen 18 huurwoningen
W 19/364 -    Papiermakerstraat 2, plaatsen logo-bord
W 19/370 -    Halvinkhuizerweg 87, vergroten woning met aanbouw
W 19/373 -    Drosteweg 26, plaatsen dakkapel


W = omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’
In het openbare gedeelte van de vergadering worden de aanvragen voor een  omgevingsvergunning behandeld die hierboven zijn genoemd. De ingediende vooroverlegplannen staan niet op de agenda. Deze worden in het niet openbare gedeelte van de vergadering behandeld.