Kappen van bomen

Voor het kappen van een boom is soms een omgevingsvergunning nodig. Daarnaast kan het zijn dat op grond van landelijke flora- en faunawetgeving soms (nog) niet kan worden gekapt, bijvoorbeeld tijdens een broedseizoen van vogels.

Omgevingsvergunning online aanvragen via DigiD

Let op:

Een vergunning is op grond van artikel 4:10a van de Algemene plaatselijke verordening niet nodig in de volgende situaties:

  • Het kappen van een boom binnen het gebied, 'bebouwde kom Boswet' (PDF, 9,51MB), zolang deze boom niet voorkomt in de lijst met waardevolle bomen.
  • Het kappen van een boom buiten het gebied 'bebouwde kom Boswet' (PDF, 9,51MB) maar die binnen 4 meter van een gebouw staat waarvoor een omgevingsvergunning voor activiteit bouwen is verleend.
  • Het kappen van bomen met een stamomtrek van minder dan 65 cm op 1,3 meter boven het m­aaiveld.
  • Het in opdracht van de burgemeester, ter bescherming van openbare orde of veiligheid, direct vellen van een boom.
  • Houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving of last van het college.
  • Het periodiek vellen van hakhout en knotten en kandelaberen van bomen, met uitzondering van de eerste keer, ter uitvoering van het regulier onderhoud.

Contactgegevens

T (0341) 359 778