Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Kappen van bomen

Voor het kappen van een boom is soms een omgevingsvergunning nodig. Daarnaast kan het zijn dat op grond van landelijke flora- en faunawetgeving soms (nog) niet kan worden gekapt, bijvoorbeeld tijdens een broedseizoen van vogels.

Omgevingsvergunning online aanvragen via DigiD

Let op:

Een vergunning is op grond van artikel 4:10a van de Algemene plaatselijke verordening niet nodig in de volgende situaties:

  • Het kappen van een boom binnen het gebied, 'bebouwde kom Boswet' (PDF, 9,51MB), zolang deze boom niet voorkomt in de lijst met waardevolle bomen.
  • Het kappen van een boom buiten het gebied 'bebouwde kom Boswet' (PDF, 9,51MB) maar die binnen 4 meter van een gebouw staat waarvoor een omgevingsvergunning voor activiteit bouwen is verleend.
  • Het kappen van bomen met een stamomtrek van minder dan 65 cm op 1,3 meter boven het m­aaiveld.
  • Het in opdracht van de burgemeester, ter bescherming van openbare orde of veiligheid, direct vellen van een boom.
  • Houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving of last van het college.
  • Het periodiek vellen van hakhout en knotten en kandelaberen van bomen, met uitzondering van de eerste keer, ter uitvoering van het regulier onderhoud.

Contactgegevens

T (0341) 359 778