Bouw- en grondverklaring

Soms heeft u voor het aanvragen van een hypotheek een bouw- en grondverklaring nodig. Zo heeft u schriftelijk bewijs over de aanwezigheid van een (gesaneerde) olietank, eventuele bodemverontreiniging of bepalingen uit een bestemmingsplan.

Voorwaarden

De kwaliteit van de bodem moet voldoen aan het besluit Bodemkwaliteit.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Bouwen

Postbus 400

3880 AKĀ  PUTTEN

T (0341) 359 778

Aanpak

In uw aanvraag staan in ieder geval:

  • uw naam en adresgegevens
  • een kadastrale aanduiding
  • een eventuele omgevingsvergunning
  • de hypotheekaanvraag of woonvergunning (indien van toepassing)