Uitgifte bouwgrond

Wanneer u bouwgrond wilt kopen, moet u een verzoek indienen bij de gemeente. Op een bouwkavel kunt u bijvoorbeeld een huis of een bedrijf bouwen. De gemeente regelt de uitgifte van bouwgrond.

Voorwaarden

De gemeente moet uw bouwplan goedkeuren. Het bouwplan moet voldoen aan voorwaarden in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat onder andere wat u mag bouwen en hoe het eruit moet zien. Daarnaast moet uw bouwplan voldoen aan een eventueel vastgesteld beeldkwaliteitsplan en overige bouwregelgeving.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Ruimte

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 767

Aanpak

In een bouwplan moet staan:

  • de adresgegevens van de contactpersoon
  • om welke bouwgrond het gaat, de grootte van de bouwgrond en waar het ligt
  • gegevens over het bouwwerk
  • een kopie van uw identiteitsbewijs
  • wanneer het om een bedrijf gaat: gegevens over de milieubelasting, het verkeer en de parkeerplekken

Afhankelijk van de situatie kunt u ook nodig hebben:

  • een huisvestingsvergunning
  • een bedrijfsplan
  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel

Bezwaar & beroep

Bij de uitgifte van bouwgrond gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.