Brandveilig gebruik gebouwen en overige locaties

Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u bij de gemeente een melding doen voor brandveilig gebruik (gebruiksmelding). Hiermee laat u zien dat uw gebouw of locatie brandveilig is.

Brandveiligheid gebouw

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Niet in alle gevallen hoeft u een vergunning aan te vragen, dan is een melding voldoende.

Omgevingsvergunning online aanvragen via DigiD

Via het Omgevingsloket Online (OLO) kunt u checken of u een vergunning nodig heeft of alleen een gebruiksmelding moet doen.

Brandveiligheid overige locaties

Voor sommige terreinen moet u bij de gemeente een melding voor brandveilig gebruik doen. Bijvoorbeeld bij evenementen of activiteiten op een terrein waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn en waar gebruik wordt gemaakt van tijdelijke bouwsels zoals een podium. Deze melding is niet nodig als er al een evenementenvergunning of omgevingsvergunning is aangevraagd en de brandveiligheid daarbij al is beoordeeld.

Meldingsformulier brandveilig gebruik overige locaties downloaden (PDF)

Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@putten.nl of opsturen naar Postbus 400, 3880 AK, Putten.

Termijn

Voor de aanvraag omgevingsvergunning neemt de gemeente binnen 26 weken een besluit. Deze termijn kan eenmaal verlengd worden met 6 weken. Een gebruikersmelding doet u 4 weken voordat u gebruik maakt van het gebouw of voordat de activiteit plaatsvindt. 

Contactgegevens

T (0341) 359 798

Meer informatie

Zie voor meer informatie en voorwaarden over brandveilig gebruik van gebouwen en overige locaties de folder van Rijksoverheid op de website www.rijksoverheid.nl