Toestemming brandveiligheid tijdelijke bouwwerken

Bij tijdelijke gebouwen (zoals noodlokalen en tenten) moet u zich aan de brandveiligheidregels houden.

De brandweer controleert of u zich aan de regels houdt en geeft u adviezen over brandveiligheid. De brandweer kan u verplichten om uw activiteiten te stoppen.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Bouwen

Postbus 400

3880 AKĀ  PUTTEN

T (0341) 359 798

Aanpak

U moet de volgende gegevens aan de brandweer laten zien:

  • een situatieschets
  • een plattegrond met daarin de brandveiligheidsmaatregelen
  • het aantal mensen dat in het tijdelijke bouwwerk zal verblijven

Uitgelicht