Aanvragen nummeraanduiding (huisnummer)

De gemeente heeft de wettelijke plicht om elk huis te nummeren en nieuwe straten te benamen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een bouwvergunning). Daarnaast worden objecten genummerd die voor nummering in aanmerking komen (zoals bedrijfs- en winkelpanden). U kunt uw huisnummer bij de gemeente aanvragen via het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier huisnummer toekenning downloaden (PDF)

Voorwaarden

Het verlenen van een huisnummer is veelal gekoppeld aan een bouwvergunning en/of woonsplitsingsvergunning. Er zijn verder geen specifieke vormvereisten.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Bouwen

Postbus 400

3880 AK PUTTEN

T (0341) 359 674