Vergunning kabels en leidingen plaatsen

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Heeft u als telecommunicatiebedrijf toestemming nodig? Dan gelden de regels uit de Telecommunicatiewet.

Voorwaarden

U meldt de leidingen en graafwerkzaamheden ook bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC).

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten
T.a.v. Ruimte
Postbus 400
3880 AK  PUTTEN
T (0341) 375 713

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

U heeft de volgende gegevens nodig bij het aanvragen:

  • melding aan het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC)
  • plattegrond met daarop aangegeven de leiding die u wilt plaatsen
  • datum en tijdstip waarop u de kabels wilt plaatsen

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.