Planschade, schadevergoeding

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven waardoor u schade lijdt. Bijvoorbeeld als er een nieuwe woonwijk wordt gebouwd. Of als er een nieuwe weg wordt aangelegd. De schade die u lijdt, heet planschade. 

Een paar voorbeelden:

 • Het uitzicht over weilanden vanuit uw huis verandert door de bouw van een nieuwe woonwijk.
 • Naast uw woning komt een kinderdagverblijf.
 • Uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg en daardoor loopt u inkomen mis.
 • Het terras bij uw café heeft geen uitzicht meer en de klanten blijven weg.

De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Misschien komt u in aanmerking voor een vergoeding. Een onafhankelijke adviseur stelt een onderzoek in. Hij adviseert de gemeente of u wel of niet voor een schadevergoeding in aanmerking komt. Daarna neemt de gemeente een beslissing over uw aanvraag en stelt het bedrag van de eventuele schadevergoeding vast. 

U krijgt geen tegemoetkoming als er al op een andere manier iets voor de schade is geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend. 

Ook bij landelijke projecten ('rijksprojecten') kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Dit zijn projecten die boven de mogelijkheden of bevoegdheid van de gemeente gaan. Een nieuwe snelweg bijvoorbeeld.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

 • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder). 
 • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen). 
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden.
 • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen.
 • Er is nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend.

Kosten

U betaalt € 300 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als uw aanvraag voor een schadevergoeding wordt geaccepteerd, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.

Aanvraag

U vraagt de vergoeding van planschade aan bij de gemeente.

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Bouwen, Ruimte

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 733

Termijn

Een planschadeprocedure duurt gemiddeld een jaar.

Aanpak

U vraagt binnen 5 jaar de planschadevergoeding schriftelijk aan. Dit kan vanaf het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is.

In uw brief schrijft u naast uw persoonlijke gegevens ook:

 • de reden van uw aanvraag
 • hoeveel planschadevergoeding u vraagt
 • een uitleg hoe u tot dat bedrag gekomen bent

 

Bij gestelde inkomensderving dient u nadere informatie te over te leggen.

Bij gestelde waardevermindering van eigendom: datum waarop u de eigendom van een onroerende zaak of ander zakelijk recht daarop heeft verworven (kopie eigendomsbewijs of contract economische overdracht meesturen)

Meer informatie over de procedure vindt u in de "procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade", vastgesteld door de raad op 6 november 2008.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.