Subsidie sociale woningbouw

Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad de ‘Verordening subsidie sociale woningbouw gemeente Putten’ vastgesteld. Doel van deze subsidieverordening is het stimuleren van sociale woningbouw door sociale woningbouw te subsidiëren op locaties waar het aandeel sociale woningbouw op of boven de gemeentelijke beleidsnorm van 50% ligt.

Subsidie sociale woningbouw online aanvragen via DigiD

Bewijsstukken

Er moeten een aantal bewijsstukken toegevoegd/geüpload worden als u de aanvraag online doet. Zorg er dus voor dat u deze gegevens digitaal beschikbaar hebt. De volgende stukken moeten bijgevoegd/geüpload worden:

 • Situatietekening woningbouwplan.
 • Informatie waar per woning wordt aangegeven of deze wordt gerealiseerd
  1. in de huur of koop;
  2. voor welke (huur- of koop)prijs en
  3. met een EPC (energieprestatiecoëfficiënt) < 0.
 • EPC-berekeningen, als er woningen met een EPC  (energieprestatiecoëfficiënt) van < 0 worden gerealiseerd.
 • De-minimisverklaring.

Voorwaarden

 • De subsidie is bedoeld voor de ontwikkelende partij die eigenaar is van gronden binnen de bebouwde kom waar, op grond van een gemeentelijk planologisch besluit, woningbouw mogelijk is en die voornemens is om een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen in te dienen.
 • Op het moment van vaststellen van deze verordening gaat het om sociale huurwoningen met een aanvangshuurprijs tot € 710,00, sociale koopwoningen met een koopprijs vrij op naam van ten hoogste € 200.000,00 en sociale koopwoningen die als Nul-op-de-meter (NOM)-woningen worden gerealiseerd met een koopprijs vrij op naam van ten hoogste € 210.000,00. Een NOM-woningen heeft een EPC (energieprestatiecoëfficiënt) van < 0.

Subsidiebedrag

Het bedrag aan subsidie bedraagt € 10.000,00 per sociale koopwoning of sociale huurwoning.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier 'Subsidie sociale woningbouw (PDF, 127kB)' downloaden, uitprinten en invullen. 

Contactgegevens

T (0341) 359 739