Agenda Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

Op donderdagmiddag 22 juli toetst de rayonarchitect  de onderstaande plannen aan het gemeentelijk welstandsbeleid. Vanwege de coronamaatregelen wordt dit digitaal gedaan. De vergadering kan niet worden bezocht. 

Nummer – Adres en omschrijving

 • W 21/263 -  Rimpeler fase 6, bouwen 11 woningen
 • W 21/264 -  Rimpeler fase 6, bouwen 9 woningen
 • W 21/273 -  Brijstroetweg 5, verbouwen woning en bijgebouw
 • W 21/274 -  Tarwestraat 23, plaatsen dakkapellen
 • W 21/277 -  Dorpsstraat 37, plaatsen omkasting koelunits
 • W 21/279 -  Voorthuizerstraat 206, vergroten woning
 • W 21/281 -  Hoornsdam 9, plaatsen betonwanden
 • W 21/284 -  Mauritsstraat 2, plaatsen dakserres
 • W 21/285 -  Abdinckhofstraat 17, bouwen erker
 • W 21/286 -  Waterweg 105, verlengen stal
 • W 21/289 -  Poolseweg 5, legaliseren uitbouw woning

W = omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’

In het openbare gedeelte van de vergadering worden de aanvragen voor een  omgevingsvergunning behandeld die hierboven zijn genoemd. De ingediende vooroverlegplannen staan niet op de agenda. Deze worden in het niet openbare gedeelte van de vergadering behandeld.