Informatieavond gebiedsvisie Stationsstraat

Woensdag 3 oktober 2018 is er een informatieavond over de gebiedsvisie voor de Stationsstraat. Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis wordt de avond georganiseerd in Stroud (Brinkstraat 91). De avond begint om 19.30 uur, met inloop vanaf 19.00 uur. Bewoners van het gebied Stationsstraat en andere belangstellenden zijn van harte welkom deze informatieavond bij te wonen.

Startpunt gebiedsvisie

Startpunt voor het maken van de gebiedsvisie was een bewonersavond op 30 mei 2018. Op deze avond en in de periode daarna hebben wij veel wensen en ideeën ontvangen. Wij hebben alle reacties gebundeld en per onderwerp in een overzicht gezet. Bekijk het overzicht met reacties

Opzet van de avond

Tijdens de informatieavond leggen wij de visie uit aan de hand van verschillende onderwerpen. Na afloop van de presentatie kunt u hierover uw mening geven. Wij gebruiken uw inbreng om de gebiedsvisie verder uit te werken.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met de heer J. Doornbos via telefoonnummer (0341) 359 731.