Aangepaste gebiedsvisie Stationsstraat

De gebiedsvisie wordt behandeld in de raadscommissie van 21 maart 2019. Deze commissie begint om 19.30 en is openbaar. 

>> Aangepaste gebiedsvisie Stationsstraat (PDF, 27MB)