Bewonersbijeenkomst gebiedsvisie Stationsstraat

Woensdag 30 mei 2018 was de bewonersbijeenkomst over de gebiedsvisie Stationsstraat.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten wil de Stationsstraat opnieuw gaan inrichten. Uiteraard willen zij deze nieuwe inrichting samen met de bewoners en omwonenden vorm en inhoud geven. 

Bewonersavond woensdag 30 mei 2018

Op 30 mei 2018 heeft de gemeente een bewonersavond georganiseerd als eerste stap om te komen tot een visie voor de nieuwe inrichting. Op deze avond konden bewoners en gebruikers van de Stationsstraat hun kennis en ervaring delen met de gemeente. Tijdens de avond was er tevens gelegenheid om ideeën en wensen voor de nieuwe inrichting bij de gemeente achter te laten. De uitnodiging voor de avond en de door de gemeente gehouden presentatie zijn via onderstaande links te downloaden. Daarnaast is ook een eerste overzicht van de binnengekomen reacties te downloaden die door aanwezigen zijn gegeven.

Tot en met 8 juni kunnen wensen, ideeën en tips nog per mail worden toegestuurd aan Jan Doornbos via jdoornbos@putten.nl. Zodra alle reacties zijn ontvangen worden deze samengevat en gebundeld. Het volledige overzicht van de binnengekomen reacties wordt ook via deze site kenbaar gemaakt. 

In de zomermaanden wordt begonnen met het maken van een eerste versie van de visie. De verwachting is dat deze in het najaar bij een tweede bewonersavond gepresenteerd kan worden. 

Mocht u vragen hebben over het project Gebiedsvisie Stationsstraat neemt u dan gerust contact op met Jan Doornbos via telefoonnummer (0341) 359 731 of jdoornbos@putten.nl.

>> Presentatie bewonersavond Stationsstraat 30 mei 2018 (PDF, 7,81MB)
>> Reacties inwoners bewonersavond Stationsstraat 30 mei 2018 (PDF, 3,38MB)
>> Uitnodigingsbrief bewonersavond Stationsstraat 30 mei 2018 (PDF, 701kB)