Reacties bewonersavond gebiedsvisie Stationsstraat

Op 30 mei heeft de gemeente een bewonersavond georganiseerd als startsein om te komen tot een gebiedsvisie voor de Stationsstraat.

Tijdens deze avond was er de gelegenheid om als bewoner uw wensen/tips en/of ideeën voor de Stationsstraat aan ons mee te geven. Van deze geboden mogelijkheid is veel gebruik gemaakt. >> Reacties inwoners bewonersavond Stationsstraat 30 mei 2018 (PDF, 3,38MB)

Na afloop van de bewonersavond hebben wij ook nog veel reacties per mail mogen ontvangen. Alle ontvangen reacties hebben wij zoveel als mogelijk op onderwerp in één overzicht gebundeld. Dit overzicht kunt u via onderstaande link downloaden. Op de binnengekomen reacties komt geen afzonderlijke beantwoording vanuit de gemeente. De reactie worden meegenomen in de vervolgfase van het proces. Het is de bedoeling dat wij op de tweede bewonersavond in het najaar terugkomen op de belangrijkste punten uit de binnengekomen reacties. Uiteraard is er dan ook de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Mocht u uw vraag eerder willen stellen neemt u dan gerust contact op met Jan Doornbos via telefoonnummer (0341) 359 731 of jdoornbos@putten.nl.

>> Gebundeld overzicht binnengekomen reacties bewonersavond Stationsstraat 30 mei 2018 (PDF, 40,8kB)