Terinzagelegging ontwerp gebiedsvisie Stationsstraat

Het college heeft de ontwerp gebiedsvisie Stationsstraat van 23 november 2018 tot 8 december 2018 ter inzage liggen.

Gedurende deze termijn kunt u een reactie indienen op de ontwerp gebiedsvisie. U kunt uw reactie richten aan het college van B&W. Uw reactie wordt in het kader van de behandeling van de gebiedsvisie voor vaststelling door de gemeenteraad beoordeeld. De ontwerp gebiedsvisie is via onderstaande link te downloaden.

>> Ontwerp gebiedsvisie Stationsstraat (PDF, 10,7MB)