Beleidsregels langdurige illegale woonsituaties

Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsregels opgesteld voor het legaliseren van langdurige illegale woonsituaties in de gemeente Putten. Samengevat houdt het nieuwe beleid het volgende in. 

Als een pand aantoonbaar vanaf 31 december 1992 tot heden bewoond is geweest, krijgen de eigenaren de mogelijkheid om het pand in het bestemmingsplan in te passen als kleine woning. Als compensatie voor deze positieve bestemming moeten 300m² sloopmeters + m² sloopmeters in verhouding tot de woninginhoud aangekocht worden. Per 1m³ van de inhoudsmaat van de woning moet 2m² bebouwing gesloopt worden, vermeerderd met 300m². De betreffende eigenaren krijgen tot 2021 de tijd om deze sloopmeters in te zetten. Tot het moment waarop de meters daadwerkelijk worden ingezet, wordt de bewoning geregeld met een tijdelijke omgevingsvergunning. Bij panden waarbij (vóór 1993) inwoning is vergund in het hoofdgebouw geldt een lagere sloopeis, van alleen de 300m². Als de inpassing van de woning leidt tot belemmeringen voor omliggende agrarische bedrijven, dan gaat de inpassing niet door.

De beleidsregels liggen ter inzage bij het gemeentehuis, van maandag tot en met vrijdag van 08.30uur tot 12.30uur. De beleidsregels kunt u hieronder downloaden. Voor meer informatie over de beleidsregels kunt u contact opnemen met mevrouw I. Steunebrink, telefoonnummer (0341) 359 768. De beleidsregels zijn in werking getreden per 1 januari 2016, en gewijzigd op 20 september 2016. Het college heeft besloten dat de beleidsregels gelden tot 1 januari 2019. 

Als u een pand bezit dat illegaal bewoond wordt en u wilt in aanmerking komen voor legalisering van deze bewoning, dan kunt u u bij de gemeente aanmelden. Hiervoor heeft de gemeente een aanmeldformulier gemaakt. Dit aanmeldformulier kunt u hieronder downloaden.

Bijlagen