Functieveranderingsbeleid

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 6 april 2017 het functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley 2016 vastgesteld.

Het nieuwe regionale functieveranderingsbeleid is, na de eerste actualisatie in 2012, de tweede actualisatie van het oorspronkelijke regionale functieveranderingsbeleid uit 2008. Met het functieveranderingsbeleid willen de regiogemeenten de problematiek van leegstaande stallen aanpakken en de kwaliteit van het landelijk gebied versterken. Het beleid stelt agrarische bedrijven in staat om hun bedrijfsvoering op een maatschappelijk verantwoorde manier te beëindigen. Dat gebeurt omdat er bijvoorbeeld geen opvolgers zijn voor het bedrijf. In ruil voor sloop van vrijkomende agrarische gebouwen worden onder voorwaarden diverse nieuwe ontwikkelingen geboden, zoals bijvoorbeeld een nieuwe woning of ander type bedrijf. 

De lokale toepassing van het functieveranderingsbeleid is vastgelegd in het raadsvoorstel dat als onderdeel van het raadsbesluit aan het beleidsdocument is toegevoegd. 

Het functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley 2016 is per 20 april 2017 in werking getreden. Het functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley ligt tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij het Omgevingsloket en is tevens hieronder te downloaden.

 

Uitgelicht