Henslare 2 en stationscomplex 2013 - en herziening 2015

Op 4 juli 2013 heeft de gemeenteraad de beheersverordening "Henslare 2 en Stationsgebied 2013" vastgesteld. Het doel van de beheersverordening is het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur van het gebied tussen de spoorlijn en de woonwijk Bijsteren in een juridisch planologisch kader.

U kunt de beheersverordening vinden op de site www.ruimtelijkeplannen.nl

Op 24 september 2015 heeft de gemeenteraad de ‘Herziening beheersverordening Henslare 2 en Stationscomplex 2015’ vastgesteld. Deze herziening was nodig om mogelijk te maken dat op het parkeerterrein aan de oostzijde van het stationsgebouw ook fietsparkeerplaatsen, inclusief overdekte fietsenstallingen mogen worden aangelegd. De toevoeging dat op de voor “Parkeren” bestemde gronden aan de oostzijde van het stationsgebouw ook fietsparkeerplaatsen mogen komen, is niet te beschouwen als een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. De bestemming van de parkeerplaats verandert niet.

U kunt de herziening van de beheersverordening vinden op de site www.ruimtelijkeplannen.nl.