Krachtighuizerweg 38, beheersverordening

De gemeenteraad van Putten heeft op 4 juli 2013 de beheersverordening "Krachtighuizerweg 38" vastgesteld.

Begrenzing

Het plangebied heeft betrekking op het bestemmingsplan Krachtighuizen 2013, deelgebied Veluwse Hoevegaerde (Krachtighuizerweg 38).

Wat is een beheersverordening

In een beheersverordening wordt het beheer van dat gebied in overeenstemming met het bestaande feitelijke of planologisch toelaatbare gebruik geregeld. Onderhavige beheersverordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die planologisch nog niet waren toegestaan.

Bekendmaking en inwerkingtreding

De beheersverordening is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De beheersverordening is inmiddels in werking getreden.