Krachtighuizen 2013 - bestemmingsplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 4 juli 2013 het bestemmingsplan "Krachtighuizen 2013" vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt globaal begrensd door het bosgebied de Veluwe aan de oostzijde, de Voorthuizerstraat aan de westzijde, de Bato’sweg aan de zuidzijde en het dorp aan de noordzijde. Ter tegemoetkoming aan een aantal zienswijzen en ambtshalve heeft de gemeenteraad het plan in afwijking van het ontwerpplan vastgesteld.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden.