Sportpark De Eendracht - uitbreiding, bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 2 juli 2014 het bestemmingsplan "Uitbreiding sportpark “De Eendracht" vastgesteld. Het gaat om een partiële herziening van het bestemmingsplan Krachtighuizen 2013. Het bestemmingsplan betreft de uitbreiding van het sportpark dat in gebruik is bij voetbalvereniging sv Rood-Wit'58. De uitbreiding is nodig voor het realiseren van voldoende bergingsruimten op het sportpark.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl