Beukenlaan 3 - Bestemmingsplan

Op 16 februari 2010 hebben burgemeester en wethouders het bestemmingsplan  Kom Noord, wijziging ex artikel 3.6 Wro Beukenlaan 3 vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op de bouw van een vrijstaande woning op het onbebouwde gedeelte van het perceel Beukenlaan 3.

Bijlagen