Bosrand naast huisnummer 68 - Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders hebben op 23 juni 2014 het bestemmingsplan "Kom Zuidoost, wijziging Bosrand naast huisnummer 68" vastgesteld. Dit bestemmingsplan betreft een binnenplanse wijziging van het bestemmingsplan "Kom Zuidoost" en beoogt de bouw van twee vrijstaande woningen op twee percelen grond naast Bosrand 68 (aan de zuidzijde) mogelijk te maken.

Het wijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.WPBosrandnaast68-VA01 en is hieronder als pdf-bestand te bekijken. 

Bijlagen: