Brinkstraat, wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders hebben op 21 mei 2013 het bestemmingsplan "Putten Centrum, wijzigingsplan Brinkstraat" vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de herontwikkeling van het gebied tussen de Brinkstraat, de Koesteeg en de aan de Brinkstraat gelegen kruidentuin. In het gebied staan momenteel 16 woningen die ten behoeve van het voorgenomen plan worden gesloopt. In plaats van de bestaande 16 woningen is het de bedoeling dat in de toekomstige situatie 11 sociale huurappartementen, 15 studio's en een verblijfsruimte van circa 225 m2 in het plangebied worden gerealiseerd.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.