Drieseweg 27A - Bestemmingsplan

Op 21 januari 2010 hebben burgemeester en wethouders het bestemmingsplan Kom Zuidoost, wijziging ex artikel 3.6 Wro Drieseweg 27-a vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van een vrijstaande woning op het onbebouwde perceel naast Drieseweg 27 (Drieseweg 27-a).

Bijlagen: