Bijsteren 2015

De gemeenteraad van Putten heeft op 12 mei 2016 het bestemmingsplan "Bijsteren 2015” vastgesteld. Dit bestemmingsplan is onherroepelijk.

Het bestemmingsplan betreft een integrale herziening van het bestemmingsplan "Bijsteren 2005". Het plangebied / de woonwijk Bijsteren ligt aan de westzijde van de bebouwde kom van Putten. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl