Handelsweg 2 en Husselsesteeg 26 - Bestemmingsplan

Van 22 juni 2017 tot 3 augustus 2017 ligt het bestemmingsplan Handelsweg 2 en Husselsesteeg 26 voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Husselsesteeg. Het bestemmingsplan richt zich in hoofdzaak op het verplaatsen van bestaande woonrechten op het perceel Handelsweg 2 en het creëren van een nieuwe mogelijkheid voor een ontsluitingsweg op de Husselsesteeg.

Het ontwerp van het bestemmingsplan kunt u op het gemeentehuis (Omgevingsloket) van Putten inzien op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 731, kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren worden ingezien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (plan IDN-nummer NL.IMRO.0273.BPBGHandelsweg2-ON01). 

Binnen de termijn dat het ontwerp ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling, zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0341) 359 731.