Harderwijkerstraat 8 - Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 7 juni 2012 het bestemmingsplan `Harderwijkerstraat 8` gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van maximaal zes appartementen aan de Harderwijkerstraat 8. Dit ter vervanging van een woonhuis en een eerder gesloopt aangebouwd bijgebouw dat als kinderkledingwinkel/atelier in gebruik was. De gemeenteraad heeft besloten om het plan ten opzichte van het ontwerp op een aantal punten te wijzigen. De wijzigingen van het ontwerpbesluit zijn verwerkt in het vastgestelde bestemmingsplan.

Vastgesteld plan: