Husselsesteeg - Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 30 juni 2011 het bestemmingsplan "Husselsesteeg" gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

De noordelijke begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de Handelsweg. De Husselsesteeg vormt in het zuiden de begrenzing. De betrokken percelen zijn kadastraal bekend als Sectie B nummers 1759, 1760, 1508, 1762, 1895, 1840, 1761 en 1894 van de gemeente Putten.

Het nieuwe bestemmingsplan heeft als doel om een asbestcementloods, drie permanent bewoonde zomerhuisjes en een aantal schuurtjes te slopen. Tevens beoogt het plan de sanering van de autosloperij aan de Handelsweg 2. Er worden in totaal 6 nieuwe woningen toegestaan. De gemeenteraad heeft besloten om het plan ten opzichte van het ontwerp op een aantal punten te wijzigen. De wijzigingen van het ontwerpbesluit zijn verwerkt in het bestemmingsplan.

 Bijlagen: