Bosrand 42A - Wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten hebben op 18 augustus 2015 het bestemmingsplan "Kom Noord, wijzigingsplan Bosrand 42a” vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan betreft een binnenplanse wijziging van het bestemmingsplan “Kom Noord” en beoogt de bouw van een vrijstaande woning op het perceel bosrand 42A (tussen de woningen Bosrand 42A en Postweg 45) mogelijk te maken.

De vastgestelde wijziging is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en is hieronder als pdf-bestand te bekijken.

Bijlagen: