Kom West - Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 12 januari 2012 het bestemmingsplan "Kom West" gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het  bestemmingsplan “Kom West” betreft het vierde plan in het kader van de herziening van de komplannen en heeft als doel om het gebied te voorzien van een actuele bestemmingsplanregeling. Het plangebied van Kom West ligt aan de westzijde van de Nijkerkerstraat. Deze provinciale weg vormt tevens de zuidoostelijke grens van het plangebied. In het noorden vormt de bebouwing aan de noordzijde van de Stationsstraat inclusief de bebouwing ten zuiden van de Husselsesteeg, de grens. De Stationsstraat wordt verder naar het westen toe gevolgd tot aan de bebouwing net voor de Rimpelerweg. Hier vormt de westelijke plangrens een bomensingel als natuurlijke begrenzing tussen de bebouwing van Putten en het landelijke gebied. Deze gaat verder langs de Bouwmeestersgoed, welke een onderdeel van de westelijke grens vormt. Het zuiden van het plangebied wordt begrensd door de wijk Bijsteren.


De gemeenteraad heeft besloten om het plan ten opzichte van het ontwerp op een aantal punten te wijzigen. De wijzigingen van het ontwerpbesluit zijn verwerkt in het bestemmingsplan.

Bijlagen: