Leemkuul 8 - Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders delen mee dat met ingang van 21 december 2009  gedurende zes weken in het gemeentehuis, afdeling Bouwen, Ruimtelijke ordening en Milieu, (kamer V-5) voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 3 december 2009 vastgestelde bestemmingsplan "Kom Noord, partiële herziening Leemkuul 8". Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het verplaatsen van de woning Leemkuul 8.

Bijlagen: