Putten Centrum - Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 7 april 2011 het bestemmingsplan `Putten Centrum` gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Hert nieuwe bestemmingsplan heeft als doel om het gebied te voorzien van een actuele bestemmingsplanregeling. Door middel van een algehele herziening van het bestemmingsplan wil de gemeente o.a. ruimte bieden voor versterking van de ruimtelijke structuur van het gebied, concentratie van diverse commerciële en sociaal-culturele voorzieningen en ontwikkeling van een hogere verblijfs- en beeldkwaliteit in het centrumgebied. Daarnaast zijn in het nieuwe bestemmingsplan de wijzigingen in de wet- en regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening die zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan verwerkt.

De noordelijke begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de Brinkstraat. Ten oosten wordt het plangebied grotendeels begrensd door de Voorthuizerstraat en voor een klein gedeelte door de Harderwijkerstraat. Het plangebied wordt in het zuiden begrensd door de Engweg. De Oude Rijksweg N798 vormt de westelijke begrenzing.

De gemeenteraad heeft besloten om het plan ten opzichte van het ontwerp op een aantal punten te wijzigen. De wijzigingen van het ontwerpbesluit zijn verwerkt in het bestemmingsplan.

Bijlagen: