Reconstructie Rotonde Van Geenstraat / Roosendaalseweg - Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 24 september 2015 het bestemmingsplan “Reconstructie rotonde Van Geenstraat / Roosendaalseweg” vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de voorgenomen reconstructie van de rotonde Van Geenstraat / Roosendaalseweg.

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.