Voorthuizerstraat 37A - Projectbesluit

Op 4 oktober 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders een projectbesluit genomen voor de planologische inpassing van het pand Voorthuizerstraat 37-A als “kleine woning”.

Bijlagen: