Voorthuizerstraat 5 - Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 2 juli 2014 het bestemmingsplan "Voorthuizerstraat 5" gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van maximaal veertien appartementen aan de Voorthuizerstraat 5. Dit ter vervanging van een tot enkele jaren geleden op dit perceel gevestigd medisch centrum. Het vastgestelde bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de begane grond verdieping of een deel daarvan in te richten ten behoeve van zakelijke of maatschappelijke dienstverlening.

De gemeenteraad heeft besloten om de regels van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp op een aantal punten te wijzigen.

De wijzigingen (van de regels) komen in het kort op de volgende neer:

  • opneming maximale goot- en nokhoogte;
  • regeling opneming maximale oppervlakte bijgebouwen;
  • opneming van regels voor een ondergrondse parkeerkelder;
  • opnemen van een regeling voor waterhuishoudkundige voorzieningen.

De wijzigingen van het ontwerpbesluit zijn verwerkt in het vastgestelde bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/, onder nummer NL.IMRO.0273.bpVoorthuizerstra5-VA01 en is als pdf-bestand hieronder te bekijken. 

Bijlagen: