Woon- en zorgcentrum De Schauw - Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud), vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan "Kom Zuid" voor de bouw van een nieuw woon- en zorgcentrum aan de Engweg 4 en de aanleg van de daarbij behorende (infrastructurele) voorzieningen, ter vervanging van het bestaande verzorgingstehuis De Schauw. Het plan heeft betrekking op:

  • 18 verpleegplaatsen;
  • 40 verzorgingsplaatsen;
  • 36 sociale huur zorgappartementen;
  • 26 zorgappartementen in het midden en dure (huur)segment.

Bijlagen: