Facetbestemmingsplan Microwindmolens

Van 12 juni tot 25 juli 2017 ligt in het gemeentehuis voor eenieder ter inzage het ontwerpbestemmingsplan "Facetbestemmingsplan Microwindmolens".
Dit ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om op het bedrijventerrein Hoge Eng en op het Sportpark De Putter Eng via een afwijkingsmogelijkheid in de bestemmingsplannen bedrijfsinstallaties, waaronder kleine (micro)windmolens/-turbines, op het dak van een gebouw te plaatsen. De windmolens mogen maximaal 5 meter bovenop het dak, waarbij wordt uitgegaan van de hoogte van de wieken in verticale stand, uitsteken.

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummers (0341) 359 733 / 359 734, kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via dezelfde telefoonnummers.
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBKMicrowindmolen-ON01. Om direct doorgeleid te worden naar het digitale plan kunt u hier klikken. .

Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad, Postbus 400, 3880 AK  Putten. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via de telefoonnummers (0341) 359 733 / 359 734.