Kraakweg - Bestemmingsplan

Van 20 mei tot 2 juli 2019 ligt in de Publiekswinkel aan de Verlengde Dorpsstraat 3 te Putten, voor eenieder ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Kraakweg. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de afsluiting van de huidige uitmonding van de Kraakweg op de Nijkerkerstraat en het realiseren van een nieuwe aantakking van de Kraakweg op de rotonde Nijkerkerstraat/Van Geenstraat.

U kunt het plan inzien op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummers (0341) 359 733/785, kunt u de stukken buiten de hiervoor genoemde uren inzien. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl Het IMRO-nummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0273.BPBKKraakweg-ON01. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u bellen naar dezelfde telefoonnummers. Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via de telefoonnummers (0341) 359733 / 734 / 731. 

 

Link naar het digitale plan