Stenenkamerseweg 14 / 20 - 24 A - bestemmingsplan

Van 27 november 2017 tot 9 januari 2018 ligt in het gemeentehuis voor eenieder ter inzage het ontwerpbestemmingsplan ‘Henslare - Stenenkamerseweg 14 / 20 -24 A. Het doel van dit bestemmingsplan is:

  • de verplaatsing van het woonhuis Stenenkamerseweg 14;
  • de planologische inpassing en uitbreiding van twee aan de Stenenkamerseweg 20 en 22 gevestigde bedrijfscomplexen en
  • het bestemmen van de woningen Stenenkamerseweg 20B, 24 en 24A.   

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummers (0341 - 359 733 / 359 734), kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via dezelfde telefoonnummers. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBKStkaweg20eo-ON01. Als u hier klikt, wordt u direct doorgeleid naar het digitale plan. Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad, Posbus 400, 3880 AK  Putten. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via de telefoonnummers (0341) 359 733 / 359 734.

Uitgelicht