Van Meerveldstraat (speelveldje) - Bestemmingsplan

Van 11 december 2017 tot 23 januari 2018 ligt in het gemeentehuis voor eenieder ter inzage het ontwerpbestemmingsplan “Kom Zuid, herziening Van Meerveldstraat”.
Dit ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om op de plek van het speelterreintje aan de Van Meerveldstraat (ten noorden van huisnummer 17) een woning te bouwen. Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op werkdagen van 08:30 tot 12:30. Op afspraak, telefoonnummers (0341) 359733 / 359734, kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. 
Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via dezelfde telefoonnummers.
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBKMeerveldstr-ON01. Om direct doorgeleid te worden naar het digitale plan kunt u hier klikken. 
Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar wor-den gemaakt bij de gemeenteraad, Postbus 400, 3880 AK  Putten. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via de telefoonnummers (0341) 359 733 / 359 734. 

 

Uitgelicht