Bedrijventerrein Hoge Eng, herziening Hoge Engweg 8

De gemeenteraad van Putten heeft op 29 september 2016 het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hoge Eng, herziening Hoge Engweg 8” vastgesteld.  Dit bestemmingsplan heeft ten doel om het aan de rand van het bedrijventerrein Hoge Eng gelegen perceel Hoge Engweg 8 bij het bedrijventerrein te betrekken.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBTHogeEngweg8-VA01.